אל"מ מוני חורב

לאל"מ מוני חורב היה הפיקוד על חטיבת גבעתי התפקיד הפיקודי השני בחטיבה לאחר שהיה מפקד גדוד צבר הראשון ומעורב בהקמתו. בתקופתו של חורב שני שליש מלוחמי החטיבה שירתו בגבול הצפון ושליש באזור עזה. הלחימה בגזרה המזרחית של גבול לבנון היתה אינטנסיבית ביותר.
הישיבה בלבנון הייתה ישיבה מבצעית והתאפיינה בראייה של לחימה לאורך זמן. בגזרת עזה הראייה היתה הבחנה בטיפול בין אוכלוסיה שקטה לבין אוכלוסיה שגורמת להפרות סדר והפגנות.
חורב מספר שאחת ההתמודדויות הקשות היתה כיצד לאמן חיילים שעומדים לשרת בצפון בבסיס אימון דרומי. הניסיון לענות על כך היה דרך יציאות לסדרות אימונים ממוקדות באזורים צפוניים יותר.