ביקור מטה מחוז דרום קק"ל

בתאריך 30.12.19 התקיים ביקור של מטה מחוז דרום בקרן קיימת לישראל במעמד ראש מחוז דרום דני גיגי.

במהלך הביקור קודמו תוכניות העבודה לשנים 20/20 ו 21/20, כאשר במרכז הפרויקטים יעמוד חניון גבעתי המשמש כמרכז לפעילות של"ח וידיעת הארץ של משרד החינוך במחוז דרום.

בחניון מתקיימות פעילויות שטח ולינת לילה וניתן בהן דגש על הנצחת חללי גבעתי ומורשת חטיבת גבעתי לדורותיה, נערכים סיורים בעקבות לוחמי חטיבת גבעתי במשלטי הצומת וסיור מודרך במוזיאון החטיבה.

שיתוף פוסט