בתאריך 15.1.2019, יום שלישי, בשעה 13:00 יערך כינוס האסיפה הכללית של העמותה במצודת יואב. חברי העמותה מוזמנים להגיע

התכנסות בשעה 13:00 סיום משוער בשעה 15:30.

שיתוף פוסט