כינוס האסיפה הכללית יוני 2020

יו"ר עמותת בית חטיבת גבעתי מר יצחק לויט מתכבד להזמין את חברי העמותה לכנס האסיפה הכללית לשנת 2020, שיערך ביום ג' 23/6/2020 , א' בתמוז תש"פ, בשעה 15:00 בבית החייל בת"א רחוב ויצמן 60.

על סדר היום:

  1. דיווח יו"ר העמותה-תכנון מול ביצוע ינואר-יוני 2020
  2. דיווח גרשון וילן- תכנון יולי-דצמבר 2020
  3. דיווח גרשון וילן- תכנון מול ביצוע תקציב ינואר-יוני 2020
  4. דיווח מנכ"ל האתר-יעקב מזרחי
  5. אישור מאזן 2019- הצגה ע"י רו"ח
  6. אישור בעלי תפקידים וחברים חדשים להנהלת העמותה
  7. שאלות והערות
  8. שונות
  • אם בשעה 15:00 לא יהיה קוורום, תידחה האסיפה לשעה 15:10 ותהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.

שיתוף פוסט