"סגול לא יורד במים – גם לא בזיעה"

שלוש שנים שגבעתי לא הייתה על הפודיום של תחרות הכושר הקרבי לקצינים. השנה, הסגול צבע את הפודיום והכול בזכות הצבת היעדים החטיבתיים החדשים, ובראשם – אימון גופני!

קישור לכתבה באתר חטיבת גבעתי:

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/2022/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F-%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9D/

 

שיתוף פוסט