Header Logo

אסיפה כללית-עמותת בית חטיבת גבעתי

חברי עמותת בית חטיבת גבעתי הנכם מוזמנים לכינוס האסיפה הכללית של העמותה שתתקיים ביום שלישי 8.3.2022 במצודת יואב.

לוח זמנים והנושאים שידונו:

14:00- פרידה מיעקב מזרחי- ארוחת צהריים במסעדת "ערמונים" (ממול למצודה)

15:45- התכנסות במצודת יואב- התכנסות בלובי וסיור קצר בפרויקטים האחרונים

16:15- תחילת האסיפה

על סדר היום:

  1. דיווח יו"ר העמותה-סיכום שנת 2021
  2.  דיווח שוטף מנהלת האתר
  3. דיווח יו"ר העמותה- מגמות ופרויקטים 2022
  4. אישור תקציב 2022
  5. דיון תפקיד יו"ר- לבקשת יוסי אלעד
  6. שונות

חברים המעוניינים בהסעה למצודה נא ליצור קשר עם המשרדים 08-6611315 יהודית/שלומי

שיתוף פוסט