Header Logo

אסיפה כללית- עמותת בית חטיבת גבעתי

חברי עמותה נכבדים,

הינכם מוזמנים להשתתף בכנס האסיפה השנתית שיתקיים בתאריך: 13.6.2023 יום ג', בשעה 10:00, במרכז ההנצחה והמורשת לחטיבת גבעתי במצודת יואב.

לוח זמנים:

10:00 התכנסות וארוחת בוקר קלה

10:30 סיור במצודה / פרויקטים חדשים

10:45 תחילת האסיפה

על סדר היום:

  1. דיווח יו"ר העמותה – סיכום ינואר- יוני 2023
  2. דיווח מנהלת האתר – סיכום ינואר – יוני 2023
  3. הצגת פרויקטים בתחום הרווחה לחיילי החטיבה
  4. אישור מאזן 2022 – הצגה ע"י רו"ח
  5. הצגת מועמדים להצטרפות כחברים בוועד המנהל
  6. תקנון העמותה – הוספת מטרה למטרות עמותה
  7. אישור בעלי תפקידים
  8. אישור הדו"ח המילולי לשנת 2022 לרשם העמותות

שאלות הערות

 

שיתוף פוסט