בתאריך 1/2/2019 ארכיון חטיבת גבעתי לדורותיה יונגש לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט.

בתאריך 1/2/2019 ארכיון חטיבת גבעתי לדורותיה יונגש לציבור הרחב באמצעות אתר האינטרנט.

שיתוף פוסט