התמונה לצרכי המחשה בלבד

הקמת קיר הנצחה במצודת יואב

עמותת בית חטיבת גבעתי בשיתוף היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון החלו בפרויקט להקמת קיר הנצחה אשר עליו יחרטו שמותיהם של חללי חטיבת גבעתי לדורותיה.

הקיר יבנה בחצר המצודה מול רחבת הטקסים והמסדרים והליך בנייתו יסתיים בסוף שנת 2021.

שיתוף פוסט