beret ceremony

טקס כומתה למסיימי מחזור מרץ 19

בתאריך 24.10.2019 יום חמישי בשעה 7:00 יתקיים טקס כומתה למסיימי מחזור מרץ 2019. את הקילומטרים האחרונים של מסע הכומתה יסיימו הלוחמים בליווי בני משפחותיהם במצודת יואב

שיתוף פוסט