כינוס האסיפה הכללית לשנת 2020

יו"ר עמותת בית חטיבת גבעתי מר יצחק לויט מתכבד להזמין את חברי העמותה לכנס האסיפה הכללית לשנת 2020, שיערך ביום ג' 7/1/2020 , י' בטבת תש"פ, בשעה 15:00 בבית החייל בת"א רחוב ויצמן 60.

על סדר היום:

  1. דיווח יו"ר העמותה-סיכום שנת 2019
  2. דיווח גרשון וילן- סיכום שנת 2019
  3. דיווח מנכ"ל העמותה- יעקב מזרחי
  4. דיווח יו"ר העמותה -מגמות ונושאים 2020
  5. אישור תקציב 2020- הצגה ע"י גרשון וילן
  6. אישור חברים חדשים להנהלת העמותה
  7. שאלות והערות
  8. שונות
  • אם בשעה 15:00 לא יהיה קוורום, תידחה האסיפה לשעה 15:10 ותהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.

שיתוף פוסט