תרומותלתרומה באמצעות JGive

תרומה באמצעות פייפאל

תרומה באמצעות שיק

עמותת חטיבת גבעתי
מצודת יואב
ד.נ לכיש דרום
7934100 ישראל

תרומה באמצעות P.E.F

אנא שלחו תרומות ניכוי מס ל:
P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.
630 third avenue suite 1501
new York, ny. 10017 USA
For Givati Brigade Association 
registration no:77997

למעוניינים לקבל קבלת תרומה להכרה בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה נא לפנות לתשלום למשרדי העמותה 08-6611315

תרומתכם הינה מחווה לחטיבת הסגולה של צהל - חטיבת גבעתי