אודות מצודת יואב

במסגרת חיפושיהם אחר דרכי הגנה וכדי למנוע חיכוכים וסכסוכים בין האוכלוסיה היהודית והערבית, הקימו הבריטים, החל משנת 1936, שורה של מצודות משטרה. מצודות אלה נושאות את שם המתכנן הבריטי צ'רלס טיגארט, שהובא לשם כך לארץ ישראל.

בראשית שנת 1940 נבנתה המשטרה על ציר מג'דל אשקלון – קרית גת (עירק אל מנשיה) ומזרחה, לכיוון בית גוברין וירושלים והמבנה, שבבנייתו השתתפו גם חברי קיבוץ נגבה, הפך לנכס אסטרטגי מבוצר. עם תום המנדט הבריטי מסרו האנגלים את המצודה לידי הערבים, למרות מחאות חברי קיבוץ נגבה, והמשטרה קיבלה את השם משטרת עירק-סואידן, על שם כפר ערבי ששכן בסמוך. ואכן, ההפגזות על הקיבוץ לא איחרו לבוא, ושמה של המצודה הפך להיות: 'המפלצת על הגבעה'.
באמצע חודש מאי 1948, עם הכרזת המדינה, הציבו בה המצרים יחידה סודנית מובחרת וחמושה היטב.

חטיבת גבעתי הגיבה בשלוש התקפות בזו אחר זו באותו חודש, אך כולן נכשלו. ב- 10 ביוני וב- 8 ביולי נערכו שתי התקפות ע"י חטיבת הנגב, אולם המצודה לא נכבשה. ב- 19 באוקטובר, במסגרת מבצע 'יואב' לכיבוש משלט הצומת, התבצעה התקפה שישית על המצודה, ע"י חטיבת גבעתי, אך גם זו נהדפה ע"י המצרים. התקפה נוספת, השביעית, ב- 21 באוקטובר, הצליחה לפרוץ את כל הגדרות ולפוצץ מכונית עמוסת חומר נפץ ליד קיר המצודה, אך המצודה נותרה בידי המצרים. ההתקפה השמינית והאחרונה בוצעה על ידי החטיבה המשוריינת מספר 8 בפיקודו של האלוף יצחק שדה.
ב- 9.11.1948, לאור היום, בעזרת כוחות רבים, נכבשה המצודה. שם המצודה הוחלף ל'מצודת יואב', על שם יצחק דובנו, שכינויו ב'הגנה' היה 'יואב' – מפקד נגבה שנפל בקרב.

מצודת יואב היא היום בית חטיבת גבעתי לדורותיה