דבר יושב ראש העמותה

מפקדי וחיילי חטיבת גבעתי בעבר ובהווה
משפחות שכולות,
מבקרים יקרים,

עמותת חטיבת גבעתי לדורותיה נועדה בראש ובראשונה להנציח את זכרם של חללי החטיבה במערכות ישראל.

חטיבת גבעתי מילאה תפקיד מרכזי בביצורה של המדינה ישראל, בעקבות המלחמות שנכפו עלינו ע"י מי שקמו עלינו לכלותני…

החל ממלחמת העצמאות, בה נטלה החטיבה חלק עיקרי ומכריע בחזית הדרום וכלה בחטיבה הסדירה שהוקמה מחדש בשנת 1983 ומאז נלחמה בכל החזיתות.

העמותה דואגת להפיץ וללמד את מורשת הקרב של היחידות השונות וסיפורי הגבורה של לוחמיו, לצד שימור וטיפוח האנדרטאות הרבות הפזורות במרחב הנגב, עדות נצחית לפועלה ותרומתה של החטיבה במלחמת העצמאות.

העמותה גם מסייעת למשפחות השכולות, לחיילים בודדים ולמשפחות של חיילי החטיבה במצוקה כלכלית.

בנוסף, העמותה מסייעת בתחזוקת ופיתוח המוזיאון במצודת יואב, ובהרחבת הפעילות החינוכית בקרב חיילי צה"ל ותלמידי בתי הספר ברחבי הארץ.

גבעתי היא של כולנו וחרוטה עמוק בלבנו. כל מצטרף חדש לעמותה מחזק את החטיבה ותורם לביסוס והרחבת הקשר המתמיד עם חיילים בעלי רוח לחימה מופלאה, רוח הקרבה ונחישות של גבעתי שכולנו כה גאים בה…
כל מצטרף לעמותה מקנה כבוד והוקרה לנופלים ולבני משפחותיהם ומעל לכל נהנה מהזכות להיות שייך, שייך למשפחה הגאה של לוחמי חטיבת גבעתי לדורותיה.

יצחק לויט
יו"ר
עמותת בית חטיבת גבעתי

דבר יושב ראש העמותה

מפקדי וחיילי חטיבת גבעתי בעבר ובהווה
משפחות שכולות,
מבקרים יקרים,

עמותת חטיבת גבעתי לדורותיה נועדה בראש ובראשונה להנציח את זכרם של חללי החטיבה במערכות ישראל.

חטיבת גבעתי מילאה תפקיד מרכזי בביצורה של המדינה ישראל, בעקבות המלחמות שנכפו עלינו ע"י מי שקמו עלינו לכלותני…

החל ממלחמת העצמאות, בה נטלה החטיבה חלק עיקרי ומכריע בחזית הדרום וכלה בחטיבה הסדירה שהוקמה מחדש בשנת 1983 ומאז נלחמה בכל החזיתות.

העמותה דואגת להפיץ וללמד את מורשת הקרב של היחידות השונות וסיפורי הגבורה של לוחמיו, לצד שימור וטיפוח האנדרטאות הרבות הפזורות במרחב הנגב, עדות נצחית לפועלה ותרומתה של החטיבה במלחמת העצמאות.

העמותה גם מסייעת למשפחות השכולות, לחיילים בודדים ולמשפחות של חיילי החטיבה במצוקה כלכלית.

בנוסף, העמותה מסייעת בתחזוקת ופיתוח המוזיאון במצודת יואב, ובהרחבת הפעילות החינוכית בקרב חיילי צה"ל ותלמידי בתי הספר ברחבי הארץ.

גבעתי היא של כולנו וחרוטה עמוק בלבנו. כל מצטרף חדש לעמותה מחזק את החטיבה ותורם לביסוס והרחבת הקשר המתמיד עם חיילים בעלי רוח לחימה מופלאה, רוח הקרבה ונחישות של גבעתי שכולנו כה גאים בה…
כל מצטרף לעמותה מקנה כבוד והוקרה לנופלים ולבני משפחותיהם ומעל לכל נהנה מהזכות להיות שייך, שייך למשפחה הגאה של לוחמי חטיבת גבעתי לדורותיה.

יצחק לויט
יו"ר
עמותת בית חטיבת גבעתי